Browsed by
Kategori: Aktuelt

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

MøteStyret i Nes Friteater kaller med dette inn til årsmøte for 2017.

Møtet finner sted i Herredstyresalen i Tingnes klokka 18.00 den 21.03.17.

Vi går gjennom regnskapet fra i fjor, budsjettet for i år, aktivitet i Nes Friteater, planer framover og topper det hele med valg av styre.

Har du noe du ønsker årsmøtet skal behandle? Send en beskjed til Heidi Hemstad innen 14.03.17. Eller send en epost til post@nesfriteater.no

Alle som har betalt kontigent for 2017 har stemme- og talerett på møtet.

Om du ikke har fått melding om betaling av kontigent, men tenker du skulle hatt det, så send en melding til samme epost: post@nesfriteater.no

Hilsen styret

Heller fredløs enn pingle!

Heller fredløs enn pingle!

2016 har vært et helt utrolig år for Nes Friteater. Rockeulven gjorde stor suksess i februar og Halvor Hoel gikk sin seiersDisneys Robin Hoodgang i sommer. Som en liten belønning arrangerer vi teatertur for barne- og ungdomsgruppa til Hamar.

23.11 skal vi se Teater Innlandets Robin Hood, der blant annet den unge Halvor Hoel, eller Knut Erik Engemoen, som vi liker å kalle ham, er med.

Dette er et tilbud til de som er med i barne- og ungdomsgruppa. Påmelding til  Kristin eller Linda.

 

Dette skjer

Dette skjer

Etter en hektisk sommer med all oppmerksomhet retta mot Halvor Hoel og hans medsammensvorne, er vi i gang med aktivitet for barne- og ungdomsgruppa igjen. Tilsammen er nesten 40 teaterglade med på det som nå skjer.

De minste har allerede hatt ditt første oppdrag. De skapte liv og røre rundt førpremieren på Snekker Andersen og Julenissen på Prøysenhuset.

Der var NRK innom og laget dette innslaget til Østnytt.

Hva som er neste mål er ikke fastsatt, men vi jobber mot en forestilling i løpet av 2017.

Barnegruppa på oppdrag

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Årsmøtet i Nes friteater ble holdt i Herredstyresalen i Kulturhuset i Tingnes den 14. mars klokka 19.

Referat fra møtet følger under:

Møteleder: Heidi Hemstad

Referent: Helle Therese Kongsrud

Protokoll: Anne Doblaug og Lars Hasle

Innkalling: Godkjent

Årsmelding: Årsmøtet understreket at de mener det er helt greit å kunne gå i underskudd i barne- og ungdomsgruppa, fordi det er en viktig jobb vi gjør for dem. Vi tjener også på barnas engasjement og nye medlemmer. Det er viktig med aktivitet i teateret og 2015 var et år med meget høy aktivitet.

Årsmeldinga er godkjent uten innvendinger.

Regnskap: Regnskapet er godkjent uten innvendinger.

Valg: Leder, kasserer og 1. varamedlem var på valg. I tillegg ønsket styre å utvide styret med en person og legger til 2. varamedlem.

Leder: Heidi Hemstad (gjenvalg, 1 år)

Nestleder: Terje Høitomt (ikke på valg)

Kasserer: Linda Thorvaldsen (ny, to år)

Styremedlem: Per Kristian Taug (ikke på valg)

1. varamedlem: Helle Therese Kongsrud (gjenvalg, 1 år)

2. varamedlem: Kristin Opsal (ny, 2 år)

Revisor: Knut Aas (gjenvalg, 2 år)

Valgkomité: Lars Hasle (ny leder, ett år), Kari Langgård (gjenvalg, to år), Anne Grethe Klingen (ny, tre år)

Orienteringer:

Halvor Hoel:

Anne orienterer. Urpremiere satt til 28. juli 2016 klokka 21.00. Etter ei samling i helga er nesten alle rollene fordelt. Det er også tatt mål av alle skuespillerne, så kostymene bør være under kontroll. Vi er utrolig glade for at Lars Erik Holter og Ågot Sendstad kommer tilbake til Nes for å spille hovedrollene i et helt nytt stykke skrevet av oss. Forestillingene går seint på kvelden, for å få med kveldslyset inn i historien. Produsentene lover en fantastisk forestilling. Alle er innstilt på at dette skal bli WOW!!!

Det kommer til å kreve flere hender å komme i mål med dette, så om noen ønsker å delta bakom, er det fint. Spesielt på lyd og lys trengs det flere som kan hjelpe til. Etter hvert også til praktiske ting, som å sette opp tribuner, hente utstyr, sminke, kostymer. Si ifra til Anne om noen vil være med.

Manuset er fortsatt under bearbeidelse. 2. akt er ikke HELT ferdig, men Aud Kolltveit og Herman Bernhoft jobber sammen med bearbeiding.

Billettsalget er så vidt i gang, men vi setter i gang på ordentlig i mai.

Videre framover:

Barne- og ungdomsgruppa skal i gang igjen seinest ved skolestart (mulig vi finner på noe etter påske). Hva enn vi begynner med blir fram mot 2017. Vi bør sette ned ei gruppe som jobber fram mot sommeren med å legge en plan. Helle Therese tar i første omgang et møte med Marit Sendstad, Torodd Gjendal, Anne-Brit Aas og Linda Hagelund.

Årsmelding 2014/2015

Årsmelding 2014/2015

På årsmøtet 28. april 2014 ble følgende styre valgt:

Leder: Heidi Hemstad

Nestleder: Terje Høitomt

Kasserer: Anne Grete Klingen

Styremedlem: Per Kristian Taug

Varamedlem:  Helle Therese Kongsrud

Vara-/ungdomsrepresentant: Magnus Korsæth

Revisor: Asbjørn Feiring, Knut Aas

Valgkomite: Geir Weium, Linda B Hagelund, Lars Hasle

Aktiviteter i 2014:

Barne og ungdomsgruppa

Styret hadde bestemt at det skulle være stort fokus på teateraktiviteter for barn i 2014, for å ta vare på alle de teaterinteresserte ungene som dukket opp etter Reiser ut. Styret hadde en avtale med Knut Erik Engmoen før sommeren 2014, men av ulike årsaker kom vi ikke riktig i gang og besluttet å starte etter sommerferien. Knut Erik er som kjent en aktiv mann og i løpet av sommeren ble det klart at han ikke kom til å være i området fra høsten av og vi sto dermed uten instruktør. Styret hadde stor forståelse for Knut Eriks valg, selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt ham med oss. Det det besluttet på styremøte i juni at vi skulle starte opp med å samle barn og ungdom på en teaterkveld rett etter høstferien.

Kick off barne/ungdomsgruppa

30 barn og ungdommer møtte opp på teatersport den første kvelden. De ble delt i 2 grupper etter alder. Linda Bakke holdt tråden blant de yngste og Helle Therese Kongsrud tok seg av de eldste.

Barnegruppa: 

Møttes hver tirsdag og øvde på en oppsetning av musevisa som ble fremført på julemarkedet på Hovinsholm i november. Instruktør har vært Linda Bakke.

Ungdomsgruppa:

Møttes hver tirsdag og holdt på med forskjellige typer teatersport sammen med Helle Therese K. De fremførte noen egenkomponerte teaterstykker på juleavslutningen som de hadde arbeidet med under høsten.

Etter jul var styret så heldig å få engasjertt Heljar Berge som er skuespiller, regissør og arbeider i barne og ungdomsorganisasjonen Frilynt. Han har fått frie tøyler med ungdommen f.o.m. 27 januar til 5. mai 2015. Avtalen innbærer at vi ved påsketiden skal gjøre en vurdering av hva som er veien videre for gruppa.

I tillegg er begge gruppen engasjert under den kommende bygdekvelden søndag 22. mars, hvor de minste skal fremføre et stykke mens de største skal fungere som konfransierer.

Produksjon «Hemmat tell Jul»

Tradisjonen tro samlet oppsetningen rekordmange tilskuere i Nes Kirke 2 dager før juleaften, til denne forestillingen som har blitt et herlig pusterom for mange i julestria. Med Helle Therese Kongsrud og Torgunn Hasle i bresjen, samlet deltagerne seg om formiddagen, bruker dagen til å øve og får på plass hele forestillingen som ble fremført om kvelden. Et fint program var det i år, med blant annet Lars Edvard som det musikalske limet. Det hele ble avsluttet med premierefest på Sund med Hasles velkjente fiskesuppe.

Produksjon «Halvor Hoel»

Det er nedsatt en produksjonsgruppe med Anne Dobloug og Ole Petter Nilsen i spissen, Aud Kolltveit og Per Kristian Taug er også med i gruppa. Det har vært avholdt flere møter med Per Eilif og Vigids Sandberg på Hoel Gård, og datoen før forestillingen er satt til 1 uka i august 2016. Manuset er ferdig og levert teateret av Aud Kolltveit. Herman Bernhoft blir produsent selv om detaljene i kontrakten ham og med Hoel ikke er helt ferdig pr dd.

Anne Dobloug og Aud Kolltveit jobber nå videre sammen med produsent for å finne komponist til oppsetningen.
Budsjett for Halvor Hoel er laget men det vil nok bli revidert et par runder til før det kan endelig vedtas av styret.

Halvor Hoel var en spennede person og en som sto opp for både seg selv, sin stand og de som var svake, Aud har fanget perosn på en flott måte og vi har store forventninger til at dette blir en fantastisk oppsetning.

Produksjon «Julekavalkade 2015»

Friteaterets «frie damer» kalt både høsnegjenge og heksene trår til igjen og setter opp en julecabaret med premiere 26. november 2015. I spissen for prosjektet står Anne Dobloug og Per Kristian Taug fjellstøtt blant 6 damer som har mer å gi! Revyen er egenprodusert med egne tekster. De er allerede i gang med øvinger.

Nettside/Facebook: Vi prøver å holde nettsiden vår www.nesfriteater.no oppdatert med Helle T som den ansvarlige. Lik oss gjerne på facebook også.

Arbeidsgrupper:

Kostymer: Styret har ennå ikke funnet noen erstatter for Inger. Foreløpig går det greit siden de som har benyttet seg av kostymer har ordnet selv og hold orden på Systua, men vi kommer til å trenge lokale krefter til dette arbeidet når Halvor Hoel skal i gang etterhvert.

Lyd/lys: Lars Edvard Fodnes har ansvaret for denne gruppen og gjør en kjempeinnsats. Deres arbeid og leie av utstyr blir fakturert internt på produksjonene. Gruppa tar også eksterne oppdrag som faktureres på samme vis som interne produksjoner. gruppa har også jobbet med registrering av det utstyret vi eier, med tanke på bla forsikring.

De øvrige gruppene drives mer fra produksjon til produksjon,

Kurs: Linda Bakke fikk dekket et helgekurs i regi. Vi ser at vi burde satse mer på lokale krefter som kan brukes til barne og ungdomsgruppene.

Styrearbeid: Det er avholdt 8 styremøter i inneværende periode.

Økonomi:

Nes Friteater har god økonomi og tradisjon for å være forsiktig med beholdningen. For å gjøre regnskapet enklere å håndtere følger det kalenderåret. Det er til årsmøtets orientering påløpt kostnader etter nyttår til avsluttende honorar til Aud Kolltveits arbeid med manus for Halvor Hoel, samt honarar til instruktør for ungdomsgruppa. Styret anser det som nødvedig å ha en kapital base for å kunne tørre å sats på store oppsetninger slik som Halvor Hoel, samtidig må ikke teateters økonomi bli til hinder for at vi tildeles tilskudd til produksjoner og arbeid med barn og unge.

Nes på Hedmarken 17. mars 2015

For Styret

Heidi Hemstad og Terje Høitomt

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

Årsmøtet 2015 finner sted i kulturhuset i Tingnes den 17. mars klokka 19.

Saksliste:

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap
  • Valg
  • Innkomne saker (alle saker som skal tas opp på årsmøtet må være sendt til post@nesfriteater senest 13.03.2015)
  • Arbeidsplan
  • Budsjett

For å ha stemmerett på årsmøtet må du ha betalt kontigent for 2015.

300 kroner betales til 1810 13 03981. Ta med utskrift av betalingen på årsmøtet.

Nå setter vi i gang

Nå setter vi i gang

Fra tirsdag 21. oktober setter Nes Friteater i gang med ukentlige øvinger for barne- og ungdomsgruppa.

Fram til jul kommer vi til å jobbe i to grupper. Begge grupper øver i kulturhuset på tirsdager, men:

De yngste (3.-6. klasse) øver fra 18.30-19.30. De jobber sammen med Linda Bakke om en liten oppsetning før jul.

De eldste (fra 7. klasse og oppover) øver fra 18.30-20.00. De jobber verkstedbasert der hver øving  kommer til å ha forskjellig innhold. Vi kommer til å leke oss med teatersport, skriving av tekster osv der målet er å komme opp med stoff til en egenprodusert forestilling. Hver tirsdag kommer det til å være forskjellige «instruktører», som har mye å komme med på sitt felt. Vi kobler på en fast instruktør på nyåret, som jobber
målrettet mot en forestilling i april.

Det kommer mer info underveis, men vi gyver løs på moroa og ser hvor det bærer.

Hvis du er interessert, tror du kan være interessert, eller bare er nysgjerrig, møt opp i teatersalen i Tingnes tirsdag 21. oktober. Denne første kvelden blir felles for alle, fra 18.30 til 19.30.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss.

Heidi Hemstad (leder i NFT): 971 12 692
Helle Therese Kongsrud: 415 72 143
Linda Bakke: 909 47 878