Årsmelding 2014/2015

Årsmelding 2014/2015

På årsmøtet 28. april 2014 ble følgende styre valgt:

Leder: Heidi Hemstad

Nestleder: Terje Høitomt

Kasserer: Anne Grete Klingen

Styremedlem: Per Kristian Taug

Varamedlem:  Helle Therese Kongsrud

Vara-/ungdomsrepresentant: Magnus Korsæth

Revisor: Asbjørn Feiring, Knut Aas

Valgkomite: Geir Weium, Linda B Hagelund, Lars Hasle

Aktiviteter i 2014:

Barne og ungdomsgruppa

Styret hadde bestemt at det skulle være stort fokus på teateraktiviteter for barn i 2014, for å ta vare på alle de teaterinteresserte ungene som dukket opp etter Reiser ut. Styret hadde en avtale med Knut Erik Engmoen før sommeren 2014, men av ulike årsaker kom vi ikke riktig i gang og besluttet å starte etter sommerferien. Knut Erik er som kjent en aktiv mann og i løpet av sommeren ble det klart at han ikke kom til å være i området fra høsten av og vi sto dermed uten instruktør. Styret hadde stor forståelse for Knut Eriks valg, selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt ham med oss. Det det besluttet på styremøte i juni at vi skulle starte opp med å samle barn og ungdom på en teaterkveld rett etter høstferien.

Kick off barne/ungdomsgruppa

30 barn og ungdommer møtte opp på teatersport den første kvelden. De ble delt i 2 grupper etter alder. Linda Bakke holdt tråden blant de yngste og Helle Therese Kongsrud tok seg av de eldste.

Barnegruppa: 

Møttes hver tirsdag og øvde på en oppsetning av musevisa som ble fremført på julemarkedet på Hovinsholm i november. Instruktør har vært Linda Bakke.

Ungdomsgruppa:

Møttes hver tirsdag og holdt på med forskjellige typer teatersport sammen med Helle Therese K. De fremførte noen egenkomponerte teaterstykker på juleavslutningen som de hadde arbeidet med under høsten.

Etter jul var styret så heldig å få engasjertt Heljar Berge som er skuespiller, regissør og arbeider i barne og ungdomsorganisasjonen Frilynt. Han har fått frie tøyler med ungdommen f.o.m. 27 januar til 5. mai 2015. Avtalen innbærer at vi ved påsketiden skal gjøre en vurdering av hva som er veien videre for gruppa.

I tillegg er begge gruppen engasjert under den kommende bygdekvelden søndag 22. mars, hvor de minste skal fremføre et stykke mens de største skal fungere som konfransierer.

Produksjon «Hemmat tell Jul»

Tradisjonen tro samlet oppsetningen rekordmange tilskuere i Nes Kirke 2 dager før juleaften, til denne forestillingen som har blitt et herlig pusterom for mange i julestria. Med Helle Therese Kongsrud og Torgunn Hasle i bresjen, samlet deltagerne seg om formiddagen, bruker dagen til å øve og får på plass hele forestillingen som ble fremført om kvelden. Et fint program var det i år, med blant annet Lars Edvard som det musikalske limet. Det hele ble avsluttet med premierefest på Sund med Hasles velkjente fiskesuppe.

Produksjon «Halvor Hoel»

Det er nedsatt en produksjonsgruppe med Anne Dobloug og Ole Petter Nilsen i spissen, Aud Kolltveit og Per Kristian Taug er også med i gruppa. Det har vært avholdt flere møter med Per Eilif og Vigids Sandberg på Hoel Gård, og datoen før forestillingen er satt til 1 uka i august 2016. Manuset er ferdig og levert teateret av Aud Kolltveit. Herman Bernhoft blir produsent selv om detaljene i kontrakten ham og med Hoel ikke er helt ferdig pr dd.

Anne Dobloug og Aud Kolltveit jobber nå videre sammen med produsent for å finne komponist til oppsetningen.
Budsjett for Halvor Hoel er laget men det vil nok bli revidert et par runder til før det kan endelig vedtas av styret.

Halvor Hoel var en spennede person og en som sto opp for både seg selv, sin stand og de som var svake, Aud har fanget perosn på en flott måte og vi har store forventninger til at dette blir en fantastisk oppsetning.

Produksjon «Julekavalkade 2015»

Friteaterets «frie damer» kalt både høsnegjenge og heksene trår til igjen og setter opp en julecabaret med premiere 26. november 2015. I spissen for prosjektet står Anne Dobloug og Per Kristian Taug fjellstøtt blant 6 damer som har mer å gi! Revyen er egenprodusert med egne tekster. De er allerede i gang med øvinger.

Nettside/Facebook: Vi prøver å holde nettsiden vår www.nesfriteater.no oppdatert med Helle T som den ansvarlige. Lik oss gjerne på facebook også.

Arbeidsgrupper:

Kostymer: Styret har ennå ikke funnet noen erstatter for Inger. Foreløpig går det greit siden de som har benyttet seg av kostymer har ordnet selv og hold orden på Systua, men vi kommer til å trenge lokale krefter til dette arbeidet når Halvor Hoel skal i gang etterhvert.

Lyd/lys: Lars Edvard Fodnes har ansvaret for denne gruppen og gjør en kjempeinnsats. Deres arbeid og leie av utstyr blir fakturert internt på produksjonene. Gruppa tar også eksterne oppdrag som faktureres på samme vis som interne produksjoner. gruppa har også jobbet med registrering av det utstyret vi eier, med tanke på bla forsikring.

De øvrige gruppene drives mer fra produksjon til produksjon,

Kurs: Linda Bakke fikk dekket et helgekurs i regi. Vi ser at vi burde satse mer på lokale krefter som kan brukes til barne og ungdomsgruppene.

Styrearbeid: Det er avholdt 8 styremøter i inneværende periode.

Økonomi:

Nes Friteater har god økonomi og tradisjon for å være forsiktig med beholdningen. For å gjøre regnskapet enklere å håndtere følger det kalenderåret. Det er til årsmøtets orientering påløpt kostnader etter nyttår til avsluttende honorar til Aud Kolltveits arbeid med manus for Halvor Hoel, samt honarar til instruktør for ungdomsgruppa. Styret anser det som nødvedig å ha en kapital base for å kunne tørre å sats på store oppsetninger slik som Halvor Hoel, samtidig må ikke teateters økonomi bli til hinder for at vi tildeles tilskudd til produksjoner og arbeid med barn og unge.

Nes på Hedmarken 17. mars 2015

For Styret

Heidi Hemstad og Terje Høitomt

Comments are closed.